Kinesere i eksil vil evangelisere

HONG KONG (UCAN) En konferanse organisert av et verdensomspennende katolsk ungdomsnettverk, har gjort det klart at det blant kinesere i eksil i større og større grad er et ønske om å evangelisere blant andre landsmenn i eksil. "Evangelisering 2000"-konferansen for kinesere i eksil, 26-28. desember, bestod av et konsert- og bønnemøte, og to dager med diskusjon og utveksling av erfaringer i forhold til ungdomsevangelisering og familiemisjon. Tjuefire deltakere dro også på pilegrimsferd 2.-5. januar til Sør-Korea. Pater Giovanni Giampietro, rådgiver i det Hong Kong-baserte nettverket, fortalte UCA News den 9. januar, at det '"er et tegn i tiden" at åndelig rotfestede unge kinesiske katolikker i eksil, ønsker å evengelisere andre eksil-kinesere som ikke kjenner Gud.

Basert på UCAN-rapport AS7563
11. januar 2001

av Webmaster publisert 12.01.2001, sist endret 12.01.2001 - 11:03