Kardinal Meisner krever korrigering av «Königstein-erklæringen» fra 1968

Bonn - KI (KAP) - Erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner (67, krever at tyske katolikker avstår fra å bruke kunstige prevensjonsmidler. I et intervju med ukeavisen Rheinischer Merkur understreker kardinalen at de tyske biskopene må korrigere «Königstein-erklæringen» fra 1968, som «så å si legitimerte» bruken av prevensjonsmidler for de troende. Denne erklæringen, som biskopene vedtok etter pave Paul VIs (1963-78) encyklika «Humanae Vitae», står ifølge kardinal Meisner «i begynnelsen av en årsaksrekke som ikke fremmet livet».

Også pave Johannes Paul II ønsker en korrigering av «Königstein-erklæringen», forteller kardinalen. Det har han flere ganger gjort klart for formannen for den tyske bispekonferansen, biskop Karl Lehmann av Mainz, i Meisners nærvær. Den avdøde tidligere formannen for bispekonferansen, kardinal Joseph Höffner, lovte i sin tid paven at erklæringen skulle trekkes tilbake.

«Königstein-erklæringen» er en kommentar fra de tyske biskopene til encyklikaen «Humanae Vitae» og det forbudet mot kunstige prevensjonsmidler som forkynnes der. Dokumentet motsier ikke encyklikaen, men forsøker å gi pastoral hjelp og å respektere ekteparenes personlige samvittighetsbeslutning. Den som mener seg å måtte tenke annerledes enn encyklikaen, må «samvittighetsfullt prøve om man - fri for subjektiv hovmodighet og overilt bedreviten - kan forsvare sitt standpunkt overfor Guds domstol», heter det i erklæringen. Sjelesørgerne ble den gangen rådet til å respektere tilsvarende samvittighetsavgjørelser.

Meisner krever også i intervjuet en ny debatt om den gjeldende tyske loven om svangerskapsavbrudd og en «innskrenkning i muligheten for abort». Hvis man «av gode grunner» avviser den terapeutiske kloningen i England, kan man ikke «i fortsettelsen lovregulere abort så lettferdig som det skjer i Tyskland». Kardinalen ser likevel selv skeptisk på utsikten til at hans syn vil vinne frem. Politikerne er for en stor del «barn av de siste 30 årene», hvor det har vært et tap av verdibevissthet.

Kathpress 10. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. januar 2001

av Webmaster publisert 16.01.2001, sist endret 16.01.2001 - 11:22