Kristne og muslimer kjemper sammen mot aids

Dakar - KI (KAP) - Et av de mest moderne medisinske sentrene i Afrika, hvor kristne og muslimer arbeider sammen, er nå åpnet i Senegals hovedstad Dakar. Åpningen ble foretatt av president Abdoulaye Wade personlig, og han hilste velkommen katolske presters og muslimske imamers felles arbeid i kampen mot aids. Takket være dette arbeidet er smitteraten i Senegal med 1,7% en av de laveste i hele Afrika.

Muslimer og kristne har allerede for mange år siden grunnlagt organisasjoner i Senegal for å drive opplysningsvirksomhet om aids. «Jamra» (muslimsk) og «Sida-Services» (kristent) er spesielt engasjert og blir også økonomisk støttet av det nasjonale Programmet for bekjempelse av aids (PNL). President Wade betegnet samarbeidet mellom muslimer og kristne i sitt land som «en skatt som ikke kan verdsettes høyt nok». Senegal må sette alt inn på å bevare denne skatten, sa Wade.

Det nye senteret i Dakar, som er oppkalt etter kardinal Hyacinthe Thiandoum, den tidligere erkebiskopen av den senegalesiske hovedstaden, er et supplement til Den katolske kirken i Senegals nett av mer enn 70 medisinske stasjoner. Driftskostnadene blir delvis dekket av USAs Caritas, mens også givere fra Frankrike og Nederland har bidratt til byggingen av sentret.

«Centre Cardinal Thiandoum» i Dakar tilbyr ikke bare medisinsk hjelp, men også anledning til diskusjoner samt moralsk, sosial og religiøs støtte for ofrene for epidemien uten hensyn til rase eller religionstilhørighet. Direktøren for senteret, Paul Sagna, understreket ved åpningen at det skal tjene som et senter for informasjon om alle seksuelt overførbare sykdommer, ikke bare aids. Erkebiskopen av Dakar, Theodor Adrien Sarr, som var til stede ved åpningen sammen med høytstående islamske representanter, henviste til at senteret var et svar fra Den katolske kirke i Senegal på pavens oppfordring om å kjempe mot aidsepidemien.

Kathpress 11. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. januar 2001

av Webmaster publisert 16.01.2001, sist endret 16.01.2001 - 11:26