Kirken krever mer informasjon om de forsvunne

Santiago de Chile - KI (KAP) - De katolske biskopene i Chile krever en rask og omfattende oppklaring av skjebnen til de som forsvant under Augusto Pinochets militærdiktatur. I en erklæring som ble offentliggjort i Santiago de Chile appellerer landets bispekonferanse til de ansvarlige om å gi sine informasjoner til rettsvesenet med hjelp av kirkelige eller andre organisasjoner. I anledning stridskreftenes nylige bekjennelse av skyld for mer enn 200 forsvunnes død bekrefter biskopene sin fordømmelse av «de inhumane metodene som ble brukt av visse militære».

Chiles president Richardo Lagos bekjentgjorde søndag at de militære hadde offentliggjort informasjoner om skjebnen til mer enn 200 mennesker som forsvant under Pinochets regime fra 1973 til 1990. Likene av 151 bortførte ble kastet i havet eller i sjøer. De militære har i en avtale med menneskerettighetsorganisasjoner og Kirken erklært seg beredt til samarbeid for å oppklare skjebnen til i alt 1.198 savnede medlemmer av den daværende opposisjonen. De jordiske restene av rundt 200 personer som ble myrdet i denne perioden er i mellomtiden funnet, for det meste i massegraver.

Kathpress 12. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. januar 2001

av Webmaster publisert 16.01.2001, sist endret 16.01.2001 - 11:29