Biskop og nøkkelfigur i Kirken i Kina død

HONG KONG (UCAN) Bortgangen av den siste biskopen i Kina som var åpent utnevnt av Vatikanet, ble tatt i mot med sorg. Kirkens ledere, sørger over tapet av en nøkkelfigur, akseptert både av de 'offisielle' og 'undergrunns'-menighetene, samt av staten og Vatikanet. Biskop Matthias Duan Yinming av Wanxian, som døde den 10. januar, 92 år gammel, var den eneste gjenlevende av de kinesiske biskopene som ble utnevnt av Pave Pius XII i 1949, sist gang Vatikanet åpent utnvnte biskoper til Kina. Anthony Liu Bainian, vise-formann i 'Chinese Catholic Patriotic Association', applauderte Biskop Duans anstrengelser for å evangelisere i Kina, særlig etter opprettelsen av Folkerepublikken Kina i 1949. En messe til biskopens ære ble feiret i Beijing den 11. januar. Biskopens livslange engasjement og utholdenhet i Kirken i Kina ble understreket.

Basert på UCAN rapport CH7583
12. januar 2001