Vatikanet går over til Euro

Vatikanet - KI (Zenit) - Vatikanet har offisielt sluttet seg til de landene som vil innføre myntenheten Euro. Den 29. desember signerte Vatikanets «utenriksminister», erkebiskop Jean-Louis Tauran, en avtale med den italienske utenriksministeren Lamberto Dini som ratifiserte Vatikanets inntreden i det europeiske monetære system. Hans nestkommanderende, biskop Celestino Migliore, forklarte til Vatikanradioen at for alle praktiske formål «er Vatikanet en stat. Derfor, siden det ikke har sitt eget pengesystem, har det alltid knyttet seg til et monetært område, som hittil har vært Italia». I virkeligheten vil ingen ting bli forandret for Vatikanet, bortsett fra myntenhetens navn. Avtalen innebærer at Vatikanet har rett til å bruke Euro som sin offisielle valuta, at Vatikanstaten vil prege sine mynter i Euro og forplikter seg til å følge EUs normer for mynter og sedler. I tillegg regulerer avtalen beløpet som Vatikanet kan utstede mynter for hvert år.

Dermed vil Euro-myntene som sirkulerer i Vatikanet ha den ene siden felles med myntene i de andre europeiske landene som er med i samarbeidet, mens den andre siden vil være spesiell for Vatikanet. I henhold til avtalen må Vatikanet informere de kompetente myndighetene i EU om utseendet på myntenes nasjonale side. Dermed vil utvilsomt noen Euro-mynter bære pavens bilde.

Zenit 10. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. januar 2001

av Webmaster publisert 18.01.2001, sist endret 18.01.2001 - 16:18