Biskop Spital av Trier pensjonert

Bonn/Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har innvilget avskjedssøknaden fra den katolske biskopen av Trier i Tyskland, Hermann Josef Spital. I henhold til kirkeretten søkte biskop Spital om avskjed da han fylte 75 år den 31. desember 2000. Etter biskop Frans Xaver Eder av Passaus pensjonering for en uke siden og erkebiskop Johannes Dyba av Fuldas død sist sommer er nå tre av de 27 tyske bispesetene vakante.

Spital har i snart 20 år vært biskop av Trier, som er det eldste tyske bispesetet og går tilbake til romersk tid og teller rundt 1,7 millioner katolikker. I den tyske bispekonferansen var biskop Spital formann for pressekommisjonen, og dessuten var han president for den tyske seksjonen for den katolske fredsbevegelsen «Pax Christi». Han ble høyt priset for «Aksjon arbeid i bispedømmet Trier», som han grunnla i 1983 og som i følge bispedømmets opplysninger hittil har innbrakt over 40 millioner kroner og dermed gitt hjelp til mer enn 6.000 arbeidsløse.

I den indre kirkelige debatten om rådgivningen for gravide kvinner gikk biskop Spital gjentatte ganger inn for at den kirkelige rådgivningstjenesten skulle fortsette i tråd med lovens bestemmelser, altså inkludert utstedelse av en rådgivningsattest, men til slutt bøyde han seg for pavens påbud til de tyske biskopene om å trekke seg ut.

Kathpress 15. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. januar 2001

av Webmaster publisert 18.01.2001, sist endret 18.01.2001 - 16:26