Tre innvandrerprester blir deltidskapellaner i St. Olav, Oslo

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har utnevnt prestene Berislav Grgic og Marianito Dondoyano til kapellaner på deltid i St. Olav domkirkes menighet, Oslo. Høsten 2000 hadde han også utnevnt pastor Eufemio Gohetia til det samme.

P. Grgic er ansvarlig prest for kroatene i Oslo katolske bispedømme, mens p. Gohetia er en av to prester ansvarlige for den filippinske sjelesorgen i bispedømmet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. januar 2001

av Webmaster publisert 22.01.2001, sist endret 22.01.2001 - 14:13