Lov mot katolske eks-prester i Underhuset oppheves

London - KI (Zenit) - De britiske lovmakere er nå rede til å forsere gjennom en ny lovgivning i parlamentet for å oppheve en rekke anti-katolske lover som forhindrer tidligere katolske prester fra å sitte i det britiske Underhuset, melder den britiske avisen The Guardian. Den nåværende lovgivningen er mer enn 400 år gammel og stammer fra reformasjonstiden. Lovene vil bli endret etter at en kandidat for Labour (Arbeiderpartiet) i det som regnes som en «trygg» valgkrets, oppdaget at hvis han ble valgt, ville han teknisk sett være forhindret fra å innta sitt sete i parlamentet.

David Cairns er nominert av sitt lokalparti til å forsvare Labours majoritet i valgkretsen Greenock and Inverclyde ved det neste parlamentsvalget, som de fleste observatører regner med vil bli holdt i begynnelsen av mai. Han har drevet lobbyvirksomhet for å få lovgivningen forandret etter at han fikk vite at han ikke ville være i stand til å representere valgkretsen, fordi han frem til 1994 var katolsk prest. Alle tidligere prester som er ordinert av en biskop, er forhindret fra å representere valgkretser i parlamentet, naturligvis unntatt dem som er ordinert i den anglikanske statskirken, Church of England, etter at et unntak ble gjort i 1870. De anti-katolske lovene ble vedtatt på en tid da diskrimineringen var voldsom.

Mike O'Brien, juniorminister i Innenriksdepartementet (Home Office), ventes å presentere tiltaket som en ikke-kontroversiell «opprydding» når intensjonen om å endre loven kunngjøres. Regjeringen håper for tverrpolitisk støtte til et tiltak som også får betydning for en rekke andre kristne kirker som de greske og russiske ortodokse kirkene. Parlamentskandidat David Cairns (34) er svært fornøyd med regjeringens vedtak om å rydde opp i forholdet.

Zenit 15. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. januar 2001

av Webmaster publisert 23.01.2001, sist endret 23.01.2001 - 13:00