Ungdom og verdier i Hong Kong

HONG KONG (UCAN) Nyttårsbudskapet fra seks religiøse ledere i Hong Kong, kaller ungdom til å leve ut kjærlighet for de trengende, og ber lærere om å støtte opp under oppfostringen av disse verdiene I sitt årlige fellesbudskap ber buddhistiske, konfusianske, katolske, muslimske, protestantiske og taoistiske ledere for regjeringen i Hong Kong, og ønsker alle folk god helse, stabilitet og gode tider, i Slangens år, som begynner 24. januar.

I tråd med FN år for frivillige i 2001, oppfordrer de studenter til å fordype sitt samfunnsengasjement gjennom frivillig arbeid med eldre, flyktinger og asylsøkere og andre.

Basert på UCAN-rapport HK7636
19. januar 2001