P. Erik Ruud geistlig rådgiver for katolsk studentlag i Oslo

Biskop Gerhard Schwenzer SSCC har den 25. januar utnevnt p. Erik Ruud SM til geistlig rådgiver for katolsk studentlag i Oslo. Han overtar posten etter p. Nikolas Goryczka OFM. P. Ruud er fra 1. januar ungdomsprest for Norges Unge Katolikker (NUK). Studentlaget er ikke en del av NUK, men samarbeider med organisasjonen. Leget kan kontaktes på e-post Katolsk.Studentlag@katolsk.no .
25. januar 2001

av Webmaster publisert 26.01.2001, sist endret 26.01.2001 - 12:32