Likkledet i Torinos historie som spillefilm

Roma - KI (KAP) - Likkledet i Torino er temaet for en stor spillefilm som kommer på kino i april. Den fransk-italienske samproduksjonen forteller om perioden mellom 1204 og 1356, da linkledet som Jesus etter tradisjonen ble svøpt i etter korsfestelsen forsvant fra Konstantinopel og plutselig dukket opp igjen i Frankrike. Italienske aviser skriver at filmen i grove trekk holder seg til den historien som forskerne har rekonstruert, nemlig at likkledet under «Det latinske korstoget» kom i hendene på en korsfarer, dukket opp en kort tid i Hellas før det til slutt ble gjenfunnet i Frankrike.

Filmen er laget i form av et ridderepos og er regissert av Pupi Avati fra Bologna. Den er filmet på 24 måneder i Italia, Nord-Afrika, Hellas, Frankrike og Skottland. Tittelen er «I cavalieri, che fecero l'impresa» (direkte oversatt: Ridderne som gjennomførte foretagendet).

Kathpress 19. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. januar 2001

av Webmaster publisert 26.01.2001, sist endret 26.01.2001 - 13:48