Enighet i konflikten mellom Vatikanet og biskop Kamphaus

Bonn/Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Det tyske bispedømmet Limburg, som ledes av biskop Franz Kamphaus, kan foreløpig fortsette i det statlige systemet for rådgivning til abortsøkende. Dette fremgår av en erklæring som ble offentliggjort den 22. januar i Limburg og Roma. Ved neste årsskifte skal deretter erfaringene med den nye formen for rådgivning til gravide i de andre tyske bispedømmene sammenlignes med en ytterligere forbedring av konfliktrådgivningen i bispedømmet Limburg.

Denne enigheten er resultatet av en samtale i Vatikanet den 13. januar mellom biskop Kamphaus, biskop Richard Lettmann av Münster, kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Troslærekongregasjonen, og erkebiskop Giovanni Battista Re, prefekt for Bispekongregasjonen. Kamphaus kommer opprinnelig fra bispedømmet Münster. Han tok selv initiativet til samtalene i Vatikanet.

De fire var fullstendige enige i overbevisningen om at «forbrytelsen abort» ikke kan rettferdiggjøres gjennom noe og at det entydige kirkelige vitnesbyrdet for livet er ubestridt. Bispedømmet Limburg forsterker i henhold til oppfordringen fra pave Johannes Paul II sitt rådgivningsarbeid og forsøker å forbedre dette ytterligere. Arbeidet skal være så overbevisende at kvinner gir avkall på den attesten som er nødvendig for å få foretatt en straffri abort (abort er forbudt etter den tyske grunnloven, men kan gjennomføres uten straff dersom det fremvises en attest på at kvinnen har gjennomgått obligatorisk rådgivning i et statlig godkjent senter). Men det handler uttrykkelig om å være til stede med rådgivningen «der menneskelivet er i størst fare, nemlig hos de kvinnene som er i tvil om de skal få fjernet sitt barn eller ikke».

I de foregående ukene har spekulasjonene økt om biskopen av Limburg snart ville gå av eller om Roma ville utnevne en koadjutor-biskop, det vil si en hjelpebiskop med etterfølgelsesrett. Med denne erklæringen virker et slikt skritt i nærmeste fremtid ikke lenger sannsynlig.

I 1999 ga pave Johannes Paul II et direktiv til de tyske biskopene om at de kirkelige rådgivningssentrene ikke lenger skulle utstede den rådgivningsattesten det er snakk om. Alle de andre tyske biskopene etterkom til slutt denne ordren, noen svært motvillig. Biskop Kamphaus har gjentatte ganger erklært at han ikke anser seg å være i konflikt med Roma. For ham dreier det seg om den konflikten de kvinnene det gjelder er i. For ham er fellesskapet med paven selvfølgelig.

Formannen for den tyske bispekonferansen, biskop Karl Lehmann av Mainz, uttaler at han gir erklæringen sin «store anerkjennelse». Fremgangsmåten viser at viljen til enighet i Den katolske kirke er mye større også i vanskelige spørsmål enn mange kan forestille seg, «og det uten at vesentlige felles prinsipper oppgis». Mandag møttes også bispekonferansens permanente råd i Würzburg for å snakke om abortrådgivningen. I klosteret Himmelspforten informerte biskop Kamphaus og biskop Lehmann representantene for de andre 25 bispedømmene om samtalene med de vatikanske lederne. Ingen av de andre bispedømmene utsteder lenger attester.

Kathpress og Catholic World News 22. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. januar 2001

av Webmaster publisert 26.01.2001, sist endret 26.01.2001 - 13:51