Kirken deltar i arbeidet for de jordskjelvrammede

AHMEDABAD, India (UCAN) Kirkelige organisasjoner, har sammen med rundt 25 andre NGO'er formet en krise-respons gruppe for å hjelpe overlevende etter jordskjelvet 26. januar i Vest-India, som kan ha drept så mange som 50 000 mennesker. Pater Cedric Prakash, jesuitt og koordinator for den nyetablerte gruppen (Earthquake Affected Relief and Rehabilitation Service), skal arbeide med å koordinere nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid for de rammede. Han sier at gruppen allerede er ute i vanskelig tilgjengelige landsbyer, og prøver å hjelpe folk med å dekke sine mest grunnleggende behov.

Basert på UCAN rapport ID7711
29. januar 2001

av Webmaster publisert 31.01.2001, sist endret 31.01.2001 - 11:07