Kristendommen er verdens største religion

New York - KI (KAP) - Kristendommen er med sine rundt 1,9 milliarder troende det største religionssamfunnet i verden. Dette fremgår av den nye utgaven av World Christian Encyclopedia som gis ut av Oxford Press i New York. Det fremgår videre at de kristne utgjør 31% av verdens befolkning. For 100 år siden var deres andel 32,2%. Den nest største religionen i verden er islam med rundt 1,1 milliarder tilhengere. Muslimene utgjør 19,6% av verdens befolkning. For 100 år siden var de 12,3%. I samme tidsrom har antallet ikketroende økt fra rundt 3 millioner til 768 millioner eller 12,7% av verdens befolkning. I henhold til encyklopedien fins det nå 811 millioner hinduer, 360 millioner buddhister, 23 millioner sikher og 14 millioner jøder.

Men mange av anslagene i denne religionsstatistikken står ikke for en kritisk prøving. For eksempel blir befolkningen i mange sentralafrikanske land generelt regnet til islam, uavhengig av om de er troende eller ikke.

Kathpress 24. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. januar 2001

av Webmaster publisert 31.01.2001, sist endret 31.01.2001 - 13:45