Ny katolsk-anglikansk kommisjon utnevnt

Vatikanet - KI (CWN) - En ny arbeidsgruppe har blitt etablert for å undersøke mulighetene for større samarbeid mellom romerske katolikker og anglikanere, spesielt når det gjelder misjonsarbeid. Kardinal Edward Cassidy, president for Det pontifikale rådet for fremme av Kristen enhet, og den anglikanske primas, erkebiskop George Carey av Canterbury, vil sammen lede arbeidsgruppen. Vatikanet kunngjorde den 25. januar at den nye gruppen, som vil ha sitt første møte i år, vil bestå av syv representanter fra hver side. Det første møtet vil samle biskoper fra USA, Australia, Storbritannia, Irland, Hong Kong og Nigeria. Verter for møtet blir den anglikanske biskop David Beetle av Highvale i Sør-Afrika og den katolske erkebiskop John Bathersby av Brisbane i Australia. Gruppen blir opprettet på grunn av resultatene fra et møte som ble holdt i Toronto i mai 2000, hvor katolske og anglikanske biskoper møttes til en uke med bønn og diskusjoner. Etter å ha vurdert resultatene av tretti år med formell dialog konkluderte biskopene med at katolikker og anglikanere «har en slik grad av felles tro felles at det er mulig å forestille seg et mye større samarbeid og misjon enn det som eksisterer i dag». Den nye gruppen er atskilt fra «Den anglikansk/romersk-katolske internasjonale komité (ARCIC), som ble etablert i 1970 og fortsetter sine diskusjoner om teologiske spørsmål.

Catholic World News 25. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
25. januar 2001

av Webmaster publisert 31.01.2001, sist endret 31.01.2001 - 13:47