Universitet suspenderer katolsk nonne som ble anglikansk prest

Pittsburgh - KI (CWN) - Den tidligere katolske nonnen Moni McIntyre, som har blitt ordinert til episkopal (anglikansk) prest, har blitt suspendert fra sine undervisningsplikter ved det teologiske fakultetet på det katolske Duquesne University. Dr. McIntyre, som ble gitt fast ansettelse ved universitetet for flere år siden, vendte tilbake fra juleferien bare for å finne at hennes klasser var overført til andre lærerer. En talsmann for universitetet sier at dette skrittet ble tatt etter at de oppdaget at McIntyre var blitt presteviet i den episkopale kirken i desember. Hun får fortsatt lønn, men kan komme til å bli oppsagt fra fakultetet, sier talsmannen. «Hun er nå en offentlig proklamert lærer i anglikansk doktrine, som skiller seg fra den romersk-katolske doktrinen på svært viktige områder», sier presidenten for universitetet, John E. Murray jr. «Å presentere henne som en lærer i romersk-katolsk teologi under disse omstendighetene, er en motsigelse som ikke er i overensstemmelse med oppgaven til det teologiske fakultetet, universitetet eller Den romersk-katolske Kirke».

Murray sier at han gikk til dette skrittet etter å ha konsultert med biskop Donald Wuerl av Pittsburgh. «Hans råd var at vårt syn ubetinget var det korrekte etter Kirkens mening». Den 9. januar ble dr. McIntyre informert i et brev fra Murray at hennes avgjørelse om å bli anglikansk prest «nødvendigvis forkaster visse deler av Den romersk-katolske Kirkes lære» og at hun ikke lenger hadde tillatelse til å undervise i teologi. Murray sier at universitetet ble informert om McIntyres ordinasjon av en tjenestemann i det katolske bispedømmet Pittsburgh, som undersøkte websidene til det lokale episkopale bispedømmet og la merke til en ordinasjon som var kunngjort til 1. desember i kirken Det hellige kors og så McIntyres navn. Et fakultetsmedlem på universitetet spurte dr. McIntyre om denne rapporten den 20. desember, og hun bekreftet at hun var blitt presteviet.

Catholic World News 26. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. januar 2001

av Webmaster publisert 31.01.2001, sist endret 31.01.2001 - 13:48