Pater Cyprian Markowski fratrer som prest

Pater Cyprian Markowski O.F.M., som har arbeidet i Oslo katolske bispedømme siden 1993, sist i St. Hallvard menighet i Oslo, har besluttet å forlate fransiskaner-ordenen og sitt presteembete. Han har i forrige uke tatt kontakt med biskop Gerhard Schwenzer av Oslo for å bli fritatt fra sine forpliktelser som kapellan i St. Hallvard menighet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. januar 2001

av Webmaster publisert 31.01.2001, sist endret 31.01.2001 - 15:44