Ny organisasjonsmedarbeider i NUK

Den 1. februar 2001 ble Nicholas Christiansen ansatt i et vikariat som organisasjonsmedarbeider i Norges Unge Katolikker (NUK).

Han presenterer seg selv slik: "Jeg kan fortelle om meg selv at jeg er ifra Fredrikstad men er født i Oslo i 1970 og er blitt katolikk i voksen alder ved mottagelsen av dåpen i 16 års alder, tidlig ble jeg aktivt med i ungdomsarbeidet i Fredrikstad med St. Birgitta Ministrantlag og på distriktsplan for UNKF Distrikt Øst i begynnelsen av 1990 årene. Siden den gang har jeg vært i utlandet i en periode over 8 år hvor jeg har studert blant annet teologi i Roma. Siden jeg kom tilbake fra Italia, på senhøsten 2000, har jeg vært tilknyttet Oslo katolske bispedømmes Ekteskaps- og familiekontor. Når jeg nå tiltrer som organisasjonsmedarbeider ser jeg det som en stor utfordring og glede å få jobbe for ungdomsarbeidet i Norge.

I dette arbeid som nå ligger fremfor meg vil jeg si at jeg har et stort ønske å følge opp arbeidet med innhold og stor motivasjon på det lokale plan og for at drivkraften for hver enkelt i ungdomsarbeidet kan være troen på Jesus Kristus. Jeg tror at det er viktig å spørre seg selv hva grunnen er til at vi er med ungdomsarbeid i den katolske kirken, og det er godt å huske det som Paven sa under verdensungdomsdagene i Roma 2000: "Kjære unge, er det vanskelig å tro i en slik verden? Er det vanskelig å tro i år 2000? Ja, det er vanskelig! Det kan vi ikke nekte for. Det er vanskelig, men med nådens hjelp er det mulig, slik Jesus forklarte til Peter: "Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen" (Matt. 16,17)." (...) "Kjære unge av det nye århundre, ved å si "Ja" til Kristus, sier dere "Ja" til hvert av deres mest edle idealer. Jeg ber for at Kristus skal herske i deres hjerter og i det nye århundrets og det nye årtusenets menneskeslekt. Vær ikke redd for å overgi dere til Ham. Han skal lede dere, Han skal gi dere styrke til å følge Ham hver dag og i alle situasjoner."

Det er også mitt ønske når jeg nå begynner at jeg ikke skal være alene, men samarbeide med unge og eldre i menighetene for at ungdommen kan føle seg hjemme og fortsette i fremover og i menighetslivet."

2. februar 2001

av Webmaster publisert 02.02.2001, sist endret 02.02.2001 - 15:06