Vatikanstaten får ny konstitusjon

Vatikanet - KI (CWN/Zenit/KAP) - En ny konstitusjon eller grunnlov for Vatikanstaten vil tre i kraft den 11. februar, det vil si årsdagen for Lateranpakten mellom Italia og Vatikanet. Etter at denne pakten anerkjente Vatikanet som en suveren mini-stat med paven som statsoverhode, promulgerte pave Pius XI (1922-39) en konstitusjon for styringen av Vatikanet, og denne grunnloven har med jevne mellomrom blitt revidert.

Siden 1969 har en «pontifikal kommisjon» bestående av fem kardinaler, som hver har tjenestegjort i en 5-årsperiode, ledet styringen av Vatikanstaten. Denne kommisjonen er for tiden ledet av kardinal Edmund Szoka, som assisteres av en «spesialdelegat», den italienske legmannen Giulio Sacchetti.

Den nye konstitusjonen består av 20 artikler, og den foretar noen nye distinksjoner mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt i Vatikanets regjering. Den etablerer også stillingen som generalsekretær, som vil få ansvaret for å studere Vatikanets relasjoner til Italia med henblikk på de nylige endringene i Den europeiske union (EU). Kardinal Lorenzo Antonetti, som er medlem av den pontifikale kommisjonen, sier at dette er «den betydeligste endringen i et dokument som er svært teknisk og ikke har noen konkrete konsekvenser».

Statssekretariatet vil fortsatt ha ansvaret for relasjonene mellom Vatikanet og andre stater og arbeider direkte med Vatikanets regjering. Men selv denne oppgaven er ikke svært viktig, siden andre land ikke har diplomatiske forbindelser med Vatikanstaten, men med Den hellige Stol, som er anerkjent som en distinkt suveren enhet etter internasjonal lov. Paven er den absolutt suverene og høyeste utøvende, lovgivende og rettslige myndighet. Kardinalstatssekretæren representerer paven i statens sivile regjering og internasjonale forbindelser. Han har en observatør i de viktigste internasjonale organisasjonene, inkludert FN, og har diplomatiske forbindelser med 175 land. Vatikanstaten hadde i 1998 860 innbyggere.

Flere italienske medier har slått opp historier om at den nye Vatikan-loven avskaffer dødsstraffen. Men den pavelige talsmannen dr. Joaquin Navarro-Valls påpeker at temaet ikke omtales i dokumentet. Faktisk ble dødsstraffen, som aldri har vært påberopt av den Vatikanstaten som ble etablert etter Lateranpakten, avskaffet av pave Paul VI (1963-78) med lov nr. 50 av 21. juni 1969.

Catholic World News, Zenit og Kathpress 26. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. januar 2001

av Webmaster publisert 02.02.2001, sist endret 02.02.2001 - 15:48