Ortodokse og «unerte» enige om kirkelig eiendom

Vatikanet/Bratislava - KI (KAP) - I Slovakia har den gresk-katolske eller «unerte» kirken, det vil si den slovakiske katolske kirke av bysantinsk ritus i enhet med Roma, og den ortodokse kirken nådd et gjennombrudd i striden om eiendomsretten til kirker, skoler og landeiendommer. Vatikanradioen melder at den gresk-katolske biskopen av Presov, Jan Hirka, og den ortodokse metropolitten Nikolai av Michalovce undertegnet en avtale som også den slovakiske regjeringen har vært med på. Begge kirkene gir i avtalen avkall på en del av sine krav på bygninger og landeiendommer, og til gjengjeld får de en økonomisk erstatning av staten.

I 1950 tok de kommunistiske myndighetene i likhet med i de andre øststatene også i Slovakia og «gjenforente» de «unerte» kirkene med tvang med den ortodokse kirke. De gresk-katolske kirkebygningene og andre eiendommer ble overgitt til de ortodokse. Etter Praha-våren i 1968 ble de «unerte»kirkene i landet de facto tillatt igjen, men først etter kommunismens fall høsten 1989 kunne de «unerte» igjen gjøre krav på sine tidligere eiendommer. I tiden som fulgte kom det i Øst-Slovakia i likhet med i Vest-Ukraina og i Transilvania i Romania til harde motsetninger mellom ortodokse og «unerte» om kirkebygningene.

Pressetalsmannen for det gresk-katolske bispedømmet Presov, den geistlige Andrej Rusnak, betegner avtalen som «et forbilde for andre land i Øst-Europa». Også i Ukraina og i Romania kan striden om de kirkelige eiendommene nå løses etter slovakisk forbilde. Den gresk-katolske kirken i Slovakia kalles i likhet med lignende kirker med bysantinsk ritus, men i kommunion med paven i Roma, ofte for en «unert» kirke. Men dette begrepet er svært belastet i de landene det gjelder, siden de ortodokse kirkene bruker det i sterkt nedsettende betydning, så de vil helst at begrepet «unert» ikke brukes. «Den slovakiske katolske kirke av bysantinsk ritus i enhet med Roma» er vel det mest korrekte, men ikke særlig hendig, så vi kommer nok til å fortsette å bruke «unert», men setter det i anførselstegn for å vise at det hefter noe dubiøst ved begrepet.

Kathpress 28. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. januar 2001

av Webmaster publisert 02.02.2001, sist endret 02.02.2001 - 15:55