Slik blir konsistoriet 21. februar 2001

Vatikanet - KI (VIS/CWN/KAP) - Onsdag 21. februar 2001 kl 10.30 vil pave Johannes Paul II holde et ordinært offentlig konsistorium på Petersplassen i Roma der han vil kreere de 42 nye kardinalene og samtidig formelt innsette de to kardinalene han kreerte «in pectore» (i hemmelighet) i forrige konsistorium for nøyaktig tre år siden, den 21. februar 1998.

Ritualet som følges, ble innført ved konsistoriet den 28. juni 1991. Tidligere konsistorier er holdt i Paul VIs audienshall, men denne gangen blir det altså utendørs, på plattformen rett foran Peterskirken, muligens på grunn av det usedvanlig høye antallet nye kardinaler, men også for at flest mulig vanlige troende også kan være til stede.

Seremonien starter med en liturgisk hilsen. Deretter leser paven formularet som formelt kreerer de nye kardinalene, og høytidelig proklamerer han deres navn. Deretter taler den første av de nye kardinalene til paven på vegne av dem alle sammen. Deretter følger ordets liturgi - lesninger og evangelium, pavens preken og trosbekjennelsen.

Deretter sverger hver enkelt av de nye kardinalene sin troskapsed til Kirken, og så går de én og én fram til paven for å motta den røde birettaen («kardinalhatten») og kneler ned. Paven setter birettaen på den nye kardinalens hode og sier (utdrag):

«(Denne er) rød som et tegn på kardinalembetets verdighet, den tilkjennegir at du er rede til å handle med mot og styrke, til og med så langt som å ofre ditt eget blod for økningen av den kristne tro, for fred og harmoni blant Guds folk, for frihet og for utbredelsen av Den hellige romerske katolske Kirke».

Seremonien avsluttes med at de nye kardinalene får overlevert bullen som kreerer dem og tildelt sine titularkirker i Roma, slik at de dermed tilhører presteskapet i Roma og dermed har rett til å velge ny pave, selv om de faktisk ikke bor i byen. Paven gir fredskysset til hver av de nye kardinalene, og de utveksler samme hilsen seg imellom. Etter konsistoriet vil de nye kardinalene holde sine tradisjonelle mottagelser mellom 16.30 og 18.30 på ulike steder. Der mottar de hilsener og lykkeønskninger fra gratulanter. Tidligere fant disse mottakelsene sted i ulike rom i Det apostoliske palass og i Vatikanmuseene, men det er ennå ikke kunngjort hvor de skal finne sted denne gangen.

Torsdag den 22. februar, festen for Apostelen Peters Stol, vil paven presidere ved messen på Petersplassen sammen med de nye kardinalene, og da vil han sette kardinalringene på deres fingre.

Vatican Information Service, Catholic World News og Kathpress 30. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2001

av Webmaster publisert 02.02.2001, sist endret 02.02.2001 - 16:00