Kardinalutnevnelsene styrker katolikkenes stilling

München/Lviv - KI (KAP) - Forretningsføreren for de tyske katolikkenes hjelpeorganisasjon for Øst-Europa, «Renovabis», p. Eugen Hillengass, sier at utnevnelsen av to ukrainske biskoper til kardinaler har styrket Den katolske kirkes stilling i landet, også overfor den ortodokse kirken. Pave Johannes Paul II kunngjorde den 28. januar at han har utnevnt den ukrainsk-katolske («unerte») storerkebiskopen av Lviv, Lubomyr Husar, og den romersk-katolske erkebiskopen av Lviv, Marian Javorsky [Jaworski], til kardinaler. P. Hillengass sier at disse utnevnelsene også får innflytelse på pavens reise i slutten av juni til Ukraina, hvor han skal besøke hovedstaden Kyjiv (Kiev) og Lviv (Lvov). Pavebesøket regnes som økumenisk ytterst følsomt. Den ukrainsk-katolske kirken (også kalt gresk-katolsk eller «unert») var forbudt i Ukraina mellom 1946 og 1990 og kunne bare overleve under jorden. Offisielt var den slått sammen med den ortodokse kirken. Etter at den igjen ble tillatt under Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov i 1990, kom det til delvis håndgripelige konflikter mellom katolikker og ortodokse om kirkebygninger, og denne striden har belastet det økumeniske forholdet mellom de ortodokse og katolikkene sterkt helt til i dag. Innen den ortodokse kirken i Ukraina er det også sterk splittelse, idet to grupperinger har revet seg løs fra patriarkatet i Moskva, men deres selvstendighet anerkjennes ikke av verdens ortodokse kirker. Med rundt 600.000 km² er Ukraina Europas nest største stat. Størstedelen av befolkningen er av ukrainsk eller russisk nasjonalitet og føler seg knyttet til den ortodokse kirken. Den ukrainsk-katolske kirken teller rundt 5 millioner troende med 14 biskoper, mens den romersk-katolske kirke har rundt 880.000 troende med 8 biskoper. De troende i disse to kirkene utgjør 10% av landets samlede befolkning.

Storerkebiskop Husar betegner utnevnelsen av ham til kardinal som en «vakker gest» fra paven, og han knytter det til sitt håp om at storerkebispestolen i Lviv i overskuelig fremtid blir opphøyet til rang av et patriarkat. Håpet om eget patriarkat har den ukrainsk-katolske kirke lenge hatt, men et slikt skritt ville nok gjøre forholdet til de ortodokse enda mer spent.

Kathpress 30. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2001