Pastor Alan C. Littlewood død

Det er nettopp kommet melding om at pastor Alan Cyril Littlewood, sogneprest i St. Franciskus Xaverius' menighet i Arendal, plutselig døde i dag, den 5. februar 2001. Han ble 62 år. Han har i flere år slitt med hjerteproblemer.

Alan Littlewood ble født den 1. juni 1938 i Blackheath (erkebispedømmet Southwark) i England. Etter presteutdannelse ved erkebispedømmet Westminsters seminar "Allen Hall" i London, ble han presteviet den 24. mai 1962 i London (England). I 1962 kom han til Oslo katolske bispedømme.

Han var først kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo (1962-1963) og i St. Paul, Bergen (1963-1970). Deretter ble han sogneprest i St. Josephs menighet i Haugesund (1970-1972). Etter et år som stiftskapellan, bosatt i Oslo, ble han den 15. september 1973 utnevnt til sogneprest i St. Franciskus Xaverius' menighet i Arendal, en stilling han hadde like til sin død. Høsten 1998 ble hans 25-årsjubileum som sogneprest markert i menigheten.

P. Littlewood var en trofast Kirkens tjener. Han har skrevet en avhandling om de katolske skoler i Norge, og et av hans hjertebarn var den katolske skolen i Arendal. Det er ikke minst takket være hans utrettelige innsats at lille St. Franciskus menighet har maktet å beholde sin skole.

Vi lyser fred over pastor Alan Littlewoods minne.


P. Littlewood vil bli begravet fra Trefoldighetskirken i Arendal sentrum torsdag 15. februar klokken 13.00. Umiddelbart etter requiemmessen vil jordfestelsen finne sted på Arendal kirkegård. Etter jordfestelsen er det minnesamvær hvor alle er velkomne, på Strand hotell på Fevik.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. februar 2001

av Webmaster publisert 05.02.2001, sist endret 05.02.2001 - 21:42