Katolsk menighet går til menneskerettighetsdomstolen

Kyjiv/London - KI (KAP/CWN) - En romersk-katolsk menighet i Ukraina går til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å få tilbake sin kirke. Det britiske Keston-instituttet for Øst-Europa opplyser at myndighetene i havnebyen Sevastopol på Krim i fem år har nektet å gi tilbake til menigheten St. Klemens deres kirke, som nå brukes til barnekino etter å ha blitt delvis ødelagt under krigen. Menigheten står fast på at bygningen etter gjeldende lov må gis tilbake, men byrådet nekter dette.

Sogneprest Leonid Tkasjuk erklærer at han har tatt denne saken helt til ukrainsk høyesterett, men heller ikke der fikk menigheten medhold. Han håper nå at den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil behandle saken. Ved siden av tilbakegivelse av kirkebygningen St. Klemens, som ble bygd i 1911 og konfiskert i 1936, forlanger menigheten også en skadeerstatning på 840.000 hryvnyas, tilsvarende rundt 1,2 millioner kroner. Siden Ukraina er medlem av Europarådet ligger landet under menneskerettighetsdomstolens jurisdiksjon, men retten må først ta stilling til om de vil behandle saken. I mellomtiden må den 300 personer store menighet møtes i prestens leilighet, som ikke er stor nok for alle som ønsker å komme.

Kathpress og Catholic World News 30. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2001