Gresk-katolikker ute i kulden på Krim

Sevastopol - KI (Zenit) - En gresk-katolsk («unert») menighet i havnebyen Sevastopol på Krim ved Svartehavet møter sterk motstand fra den ortodokse kirke, som har hindret dem i å bygge en kirke for å betjene menigheten på 200 medlemmer, melder det engelske Keston-instituttet for Øst-Europa. Problemet ulmer bare noen måneder før pave Johannes Paul IIs besøk til Ukraina, som han håper vil hjelpe til med å fremme dialog med de ortodokse i dette landet med 49 millioner mennesker.

Den gresk-katolske eller ukrainsk-katolske kirken i Ukraina har beholdt den bysantinske liturgi, men er i kommunion med paven i Roma. Selv om kirken ble registrert for ti år siden, har de ikke lyktes i sine stadige forsøk på å få kjøpt en tomt i sentrum av Sevastopol for å bygge sin egen kirke. Byrådet godkjente i 1995 en utviklingsplan som inkluderer opptil 99 ortodokse kirker, men som ikke setter av plass til noen gresk-katolsk kirke. Det er ikke klart om avvisningen av å gi gresk-katolikkene en tomt til kirke vil bli diskutert når den apostoliske nuntius til Ukraina, erkebiskop Nikola Eterovic, besøker Sevastopol i neste uke, selv om han vil diskutere med byrådet avvisningen av å levere en konfiskert kirke tilbake til de romerske katolikkene i byen.

Anatoli Sigora, en høyere tjenestemann ved avdelingen for religiøse saker i byadministrasjonen i Sevastopol, sier: «De ortodokse gjør alt de kan for å hindre gresk-katolikker, som de betrakter som «ukanoniske», fra å få en tomt, spesielt nær de ortodokse kirkene. Historisk sett har det aldri vært en eneste gresk-katolsk kirke i dette området». Ortodoks obstruksjon har også hindret de gresk-katolske fra å slutte seg til Krims interkonfesjonelle råd, som den romersk-katolske p. Roman Derdzyak er permanent medlem av. Forklaringen som gis, er at gresk-katolikkene ikke er en «tradisjonell» konfesjon i regionen.

Zenit 2. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. februar 2001