Paven besøker landet i mai

Damaskus - KI (KAP) - Kirken i Syria melder at pave Johannes Paul IIs besøk i landet vil starte den 5. mai. Under sitt tre dager lange besøk vil paven treffe den syriske presidenten Bashar el Assad og diskutere fredsprosessen i Midtøsten. Dessuten vil han ha en rekke møter med representanter for de kristne kirkene og muslimene. Dette opplyses av den gresk-melkittiske katolske hjelpebiskopen i Damaskus, Isidore Battikha.

Biskop Battikha vil under besøket engasjere seg for sameksistens mellom muslimer og kristne og også forsøke å bygge bro over forskjeller mellom kristne. Anslagsvis 10% av den syriske befolkningen er kristne, flertallet av disse er ortodokse. Blant de nyutnevnte kardinalene er også den syrisk-katolske katolske patriark Ignace Moussa I Daoud, som for kort tid siden overtok som prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene i Roma. President Assad lovte i begynnelsen av januar ved en mottakelse for den nye melkittiske (gresk-katolske) patriarken Gregor III å beskytte religionsfriheten i landet. Syria er en av kristendommens vugger,

Kathpress 5. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. februar 2001