St. Hallvard menighet i Oslo søker regnskapsfører

St. Hallvard menighet i Oslo søker regnskapsfører. Arbeidet omfatter ca. en 1/5 dels stilling. Vi søker en person som regelmessig fører regnskap, utbetaler lønninger, deltar i finansutvalg og bidra til menighetens økonomistyring.

Stillingen tiltredes så snart som mulig.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes innen 1. mars 2001 til p. Nikolas Goryczka, St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til p. Nikolas Goryczka eller s. Beate Grevenkamp, tel. 22 67 23 83

St. Hallvard menighet
7. februar 2001

av Webmaster publisert 07.02.2001, sist endret 07.02.2001 - 14:01