Ny redaksjonssekretær i Broen

Kristine Dingstad (27) er fra 1. februar ansatt i deltidsstilling som redaksjonssekretær i kirkebladet Broen som sendes til alle registrerte katolikker i Norge.

Kristine Dingsdad er født i Bergen og er oppvokst på Vestlandet og i Hallingdal, har vært aktiv i kristent barne- og ungdomsarbeid og konverterte til Den katolske kirke i 1998.Hun går på embedsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Kristine Dingstad overtar stillingen etter Susanne Kjekshus Koch, som slutter 15. mars. Susanne Kjekshus Koch har vært redaksjonssekretær i Broen siden slutten av 1996 og har gitt et avgjørende bidrag til å høyne nivået på bladet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. januar 2001

av Webmaster publisert 08.02.2001, sist endret 08.02.2001 - 11:21