Paven i apostelen Paulus' spor

Vatikanet/La Valletta/Aten - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul IIs planlagte pilegrimsreise i apostelen Paulus' fotspor begynner å ta form. Erkebispedømmet Malta har offisielt meddelt at paven skal besøke Middelhavsøya den 8. og 9. mai i forbindelse med besøket i Syria, som begynner den 5. mai. Ansvarlig for pavens reiser, kardinal-elekt Roberto Tucci SJ, har de siste dagene oppholdt seg på Malta. I følge erkebispedømmet Maltas pressekontor vil paven komme til øya om ettermiddagen den 8. mai. Om formiddagen dagen etter vil paven saligkåre presten Giorgio Preca i Floriano, sete for erkebiskopen av Malta, Joseph Mercieca. Paven skal også på høflighetsvisitt til presidenten på Malta, Guido de Marco. Timeplanen for det 26 timer lange besøket må godkjennes av paven før den er endelig.

Om tiden mellom 5. og 8. mai sies det ingenting i pressemeldingen; det eneste som er sikkert, er at paven kommer til Damaskus den 5. mai. Dermed er i det minste teknisk muligheten åpen for en mellomlanding i Aten. Tirsdag var både den apostoliske nuntius i Hellas, erkebiskop Paul Fouad Tabet, og den greske ambassadør til Den hellige Stol, Nikolaos Kalantzianos, til samtaler i Vatikanet. Observatører mener at dette betyr et nytt diplomatisk initiativ for å muliggjøre et pavebesøk i Aten.

Møtet i Vatikanet gir næring til spekulasjoner om at det muligens blir mulig å virkeliggjøre det ønsket som paven allerede i juni 1999 offentliggjorde om å reise til Hellas i apostelen Paulus' spor. Den hellige synode i den gresk-ortodokse kirken uttalte seg ikke uttrykkelig mot et pavebesøk på sitt siste møte, men hadde klare forbehold. Den greske presidenten Konstantinos Stefanopoulos inviterte den 24. januar paven formelt til å besøke Hellas.

Kathpress og Zenit 7. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. februar 2001