Kardinal Casoria død

Vatikanet - KI (Zenit/CWN/KAP/Vatikanradioen) - Den italienske kardinalen Giuseppe Casoria, tidligere prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, døde om morgenen den 8. februar 2001 på Pius XI-klinikken i Roma, 92 år gammel.

Casoria var født i 1908 i Acerra i provinsen Napoli. Han arbeidet for Vatikanet helt fra 1937, og i 1959 satte reformpaven Johannes XXIII (1958-63) ham til å arbeide med liturgiske spørsmål i Gudstjenestekongregasjonen. Ti år senere utnevnte pave Paul VI (1963-78) ham til sekretær (nestkommanderende) i samme kongregasjon, som da hadde den viktige oppgaven å arbeide med den store fornyelsen av Den katolske kirkes gudstjenesteliv i og med at messen ble forenklet og oversatt til moderne språk.

Paven utnevnte ham til biskop i 1972. Året etter var arbeidet med liturgien ferdig, og da utnevnte paven ham til sekretær i Kongregasjonen for Helligkåringer. I 1981 utnevnte pave Johannes Paul II ham til prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, og i konsistoriet den 2. februar 1983 ble han kreert til kardinal. Han hadde mange verv i Vatikanet, særlig i Den romerske Rota, i tillegg til i kongregasjonene for Østkirkene, Kleresiet og Troslæren og den pontifikale kommisjonen for Latin-Amerika. Siden 1983 har han bodd som pensjonist i Sør-Italia. Hans død betyr at kardinalkollegiet nå har 140 medlemmer, men etter konsistoriet den 21. februar kommer antallet opp i 184, hvorav 135 er elektorer.

Zenit, Catholic World News, Kathpress og Vatikanradioens skandinaviske avdeling 8. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. februar 2001

av Webmaster publisert 13.02.2001, sist endret 13.02.2001 - 13:03