Focolare-biskoper samtaler om dialog i en «globalisert verden»

Roma - KI (KAP) - Dialog og forkynnelse av evangeliet i en «globalisert verden» står i sentrum for det møtet for biskoper som er tilknyttet Focolare-bevegelsen som i øyeblikket pågår i Castel Gandolfo ved Roma. På møtet deltar 85 biskoper fra 37 land i alle verdensdeler. Blant Focolare-biskopene er i tillegg til erkebiskopen av Praha, kardinal Miloslav Vlk, også blant andre kardinal-elekt François-Xavier Nguyen Van Thuan, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Fra Norge deltar biskop-prelat Müller av Trondheim.

Som opptakt til møtet analyserte kardinal Vlk pavens siste apostoliske skriv Novo millennio ineunte. Dette skrivet er møtets ledetråd. Mandag ettermiddag vil grunnleggersken og livstidspresidenten for bevegelsen, den 81-årige Chiara Lubich, holde hovedforedraget. Tittelen på møtet er «Den korsfestede og forlatte Kristus, Kirkens rot som fellesskap (Communio)».

Kathpress 12. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. februar 2001

av Webmaster publisert 13.02.2001, sist endret 13.02.2001 - 13:10