«Også en ikke-kardinal kan bli pave»

Linz - KI (KAP) - Det er ikke bare kardinaler som kan bli valgt til pave, teoretisk kan enhver mannlig katolikk være kandidat, understreker professor emeritus i kirkerett fra Wien, p. Bruno Primetshofer. Dette fremkommer av de gjeldende bestemmelsene for pavevalg. Et pavevalg er regulert gjennom pavelig lov- Mens den aktive valgrett er forbeholdt kardinalene (under 80 år), er den passive valgrett fullstendig åpen. Teoretisk kan altså enhver mannlig katolikk bli valgt til pave, også naturligvis de kardinalene som er over 80 år.

Hvis kandidaten ikke er biskop, må han bispevies før han kan innta apostelen Peters stol. En pave kan til og med selv bestemme sin etterfølger, for eksempel blir det sagt at pave Pius XII (1939-58), som under krigen måtte frykte å kunne bli kidnappet av nazistene som okkuperte Roma, for dette tilfellets skyld hadde utpekt en etterfølger som pave.

Siden 1179 har regelen vært at en pave må velges med 2/3 flertall. Men etter den nye lovendringen som pave Johannes Paul II foretok i 1996, kan kardinalene i konklavet også vedta andre bestemmelser dersom det etter 33 valgomganger ennå ikke er valgt noen ny pave. Da kan de bestemme at valget kan skje med absolutt flertall eller at det kan foretas mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Flere kardinaler har påpekt en svakhet ved denne ordningen: Det er ikke nevnt hvor stort flertall det må være blant kardinalene for å sette i verk disse krisetiltakene. Hvis det kan skje med absolutt flertall, kan en gruppe som tidlig oppnår over 50% for sin kandidat, blokkere resten av valget frem til 33. omgang, vedta at valget skal skje med absolutt flertall og deretter velge sin kandidat.

Av de 184 nåværende kardinalene (etter 21. februar) er det bare de 135 under 80 år som kan delta i et pavevalg. Siden de kommende kardinalkreeringene bringer antallet over den fastsatte maksimumsgrensen på 120, må kardinalkollegiet i følge professor Primetshofers tolkning før pavevalget klarlegge at ingen kardinal under 80 år er utelukket fra valget.

Kathpress 9. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. februar 2001

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 16.02.2001 - 16:05