Vatikanet godkjenner feiringen av den hellige Eystein i Trondheim

Vatikanet (KI) - I et dokument datert 10. februar 2001 godkjenner Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i Vatikanet at minnedagen for den hellige Eystein Erlendsson (ca 1120-1188), erkebiskop av Nidaros (Augustinus Nidrosiensis), kan feires som valgfri minnedag i Trondheim stift. Minnedagen for de hellige Timotheos og Titus, den hellige Paulus' ledsagere, som i Kirkens generalkalender feires den 26. januar, kan i Trondheim stift legges til 27. januar og feires som valgfri minnedag likesom den hellige Angela Merici.

Sommeren 1229 ble Eystein enstemmig erklært for helgen av Norges forsamlede biskoper i Nidaros og skrinlagt, men hans formelle helligkåringsprosess løp ut i sanden og ble aldri fullført. Tillatelsen fra Gudstjenestekongregasjonen til å feire hans minnedag betyr ikke noen formell salig- eller helligkåring fra Vatikanets side - den saken er det Helligkåringskongregasjonen som må behandle.

De katolske menighetene i Kristiansund og Bodø bærer St. Eysteins navn, det gjør også St. Eysteins dagsenter i Levanger.


[Våpen]

GUDSTJENESTE- OG SAKRAMENTKONGREGASJONEN

Prot.Nr. 266/01/L

TRONDHEIM

Etter påtrykk fra Hans Eksellense Monsignore Georg Müller, Biskop-Prelat av Trondheim, fremsatt i skrivelse 9. februar 2001, og i kraft av fullmakt gitt av Pave JOHANNES PAUL II til herværende Kongregasjon, innvilger vi gjerne at feiringen av den Salige Øystein (Augustinus Nidarosiensis), biskop, kan innføyes i Egenkalenderen for nevnte Trondheim Prelatur for å gjennomføres årlig den 26. januar med grad av frivillig minnedag - dog så at alle de ting står fast som blir å overholde ut fra gjeldende rett -; derutover innvilger vi at feiringene av den hl. Timotheos og den hl. Titus, biskoper, og av den hl. Angela Merici, jomfru, smykket med grad av frivillig minnedag, for ettertiden samtidig innskrives på den 27. i samme måned.

Idet enhver ting som måtte være motstridende ikke står i veien for dette.

Hovedkvarteret til Gudstjenste- og Sakramentkongregasjonen, den 10. februar 2001.

JORGE ARTURO Kard. MEDINA ESTÉVEZ
Prefekt
FRANCESCO PIO TAMBURRINO
Erkebiskop
Sekretær

Norsk oversettelse: Torbjørn Olsen


KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. februar 2001

av Webmaster publisert 19.02.2001, sist endret 19.02.2001 - 19:14