Nytt pastoralråd i Trondheim stift

I følge statutter for pastoralrådet i Trondheim stift pkt. 5 er pastoralrådet sammensatt slik: Leder av menighetsrådene, tre medlemmer valgt av medlemmer i menighetsrådene, et medlem valgt av presterådet og et medlem valgt av medlemmer av kvinnelige ordensamfunn. Biskopen oppnevner to medlemmer på fritt grunnlag.

Det nye pastoralrådet i perioden 2001-2002 er slik: Menighetsrådsledere: St. Olav menighet: Wojciech Kauczynski

St. Torfinn menighet: Sigmund Myrvold

St. Eystein menighet: Anne Lise Rovik

St. Sunniva menighet: Judith Molka Danielsen

Vår Frue menighet: Emilio Garcia

Valgt av presterådet: Sogneprest Johannes Vu Manh Hung

Valgt av medlemmer av kvinnelige kommuniteter: Sr. Eunice Ulahannan Kurangarathottiyil OSSS

Valgt av medlemmer av menighetsrådene: Olga Wysocka, Molde, Ingrid Hegvold, Trondheim, Bjarne Aasum, Trondheim

Oppnevnt av biskopen: Elisabeth Miciano, Ålesund, Pham Phuoc Doan, Trondheim.

Melding fra Midt-Norge stift
19. februar 2001

av Webmaster publisert 20.02.2001, sist endret 20.02.2001 - 11:36