Fransiskanerkonventualene får amerikansk ordensgeneral

Roma - KI (KAP/Zenit) - Pater Joachim Giermek OFMConv er valgt til ny generalmagister for fransiskanerordenens konventual-gren (minorittene) (Ordo Fratrum Minorum Conventualium - OFMConv). Ordenens generalkapittel i Roma valgte lørdag den 58-årige Giermek til ny ordensgeneral etter pater Gianfranco Agostino Gardin (56). Giermek stammer fra Buffalo i USA og har hittil hatt vervet som ordenens generalprokurator.

Fransiskanerordenen består nå av tre hovedgrener: Foruten konventualene er det de «vanlige» fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum - OFM), som ble opprettet i 1897 ved sammenslåing av de fire fransiskanske reform-«familiene» Observanter, Reformater, Discalceater (barfot-fransiskanere eller Alkantrinere) og Rekollekter, og kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum - OFMCap).

Kathpress 14. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. februar 2001

av Webmaster publisert 20.02.2001, sist endret 20.02.2001 - 13:01