Roma forbereder seg på tidenes største konsistorium

Vatikanet - KI (KAP) - Roma og Vatikanet forbereder seg på nytt på en stor kirkelig begivenhet. Seks uker etter avslutningen av Det hellige år skal det får hele 44 kardinaler sin «purpur» i det største konsistorium i kirkehistorien. I en fargesprakende seremoni på onsdag trer de inn i Den katolske kirkes øverste organ. Kirkens «senat» får da et rekordantall på 184 medlemmer, hvorav 135 er under 80 år og dermed kan delta i et pavevalg.

Siden den sensasjonelle kunngjøringen av konsistoriet i to omganger i slutten av januar har forberedelsene pågått for fullt, ikke bare i Vatikanet. Seremonimester Piero Marini, prefekt James Harvey og den vatikanske protokolltjenesten tar seg av høytidelighetens praktiske detaljer. Statssekretariatet holder kontakten med ambassadene for de landene som de nye kardinalene stammer fra. For de fremtidige kardinalene kommer ikke til Roma bare med sine rundt 25 personer store «kardinalfamilier». Ved siden av venner og bekjente vil også stats- og regjeringssjefer og underordnede være til stede på Petersplassen når deres landsmenn får den purpurfargede birettaen av paven - for eksempel Tysklands utenriksminister Joschka Fischer, siden fire av de nye kardinalene er tyske.

De fleste nye kardinalene kommer mandag eller tirsdag med sine «familier». Da er det tid for et besøk hos skredderen, men også de siste avtalene med de romerske «mellommennene». Det kan være de respektive landenes ambassader, men også en kurierepresentant eller en seminarist fra bispedømmet eller hjemlandet til den nye kardinalen, som i dagene før har forberedt «rammeprogrammet». For de nye kardinalene har etter konsistoriet, pavemessen og «høflighetsvisittene» fortsatt et omfattende religiøst og sivilt program foran seg: Med sine gjester vil de feire messe i en romersk kirke, og i tillegg er det æresbevisninger og mottakelser med innbydelser og gjeninnbydelser.

Kathpress 19. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. februar 2001

av Webmaster publisert 20.02.2001, sist endret 20.02.2001 - 13:04