Innsamlingsrekord for Caritas Norge

Caritas Norge fikk i 2000 inn ca 2.650.000 kroner i regulære gaver og bidrag - det beste resultatet noensinne. Ca 1,6 millioner var bidrag som ble gitt direkte til Caritas Norge av drøyt 2100 enkeltpersoner, mens den siste millionen kom via menigheter og organisasjoner i forbindelse med fasteaksjonen, adventsaksjonen, Caritas-søndag og andre innsamlingsaksjoner.

Våre givere, både de som gir direkte og de som gir via kollekter og innsamlingsaksjoner, er det grunnfjellet som Caritas Norge står på. Selv om det aller meste av det vi formidler av penger til fattige og nødlidende rundt i verden er offentlige midler, ville vi ikke ha fått disse midlene uten at vi samtidig kunne vise til at vi også selv samler inn penger. Det at vi stadig får inn mer i gaveinntekter, og at antallet givere også øker, tolker vi som en voksende tillit til Caritas Norge blant katolikkene i Norge.

Det sier seg selv at vi ikke kan nå fram til alle våre bidragsyterne personlig, men vi vil benytte denne sjansen til å takke for hvert bidrag vi har fått i 2000. Vi vil også takke for den tillit som blir vist Caritas Norge - den er en viktig inspirasjonskilde i vårt arbeid for de som trenger det mest og for en mer rettferdig verden.

Caritas-Info
26. februar 2001