Gjennombrudd i striden mellom de ortodokse

Berlin/Istanbul/Moskva - KI (KAP/Zenit) - Ved et kirkelig «minitoppmøte»i Berlin kom det til et gjennombrudd i prosessen for å få en slutt på meningsforskjellene mellom de ortodokse patriarkatene i Konstantinopel og Moskva om den ortodokse kirken i den baltiske republikken Estland. Samtalene varte en dag. Delegasjonen fra det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel ble ledet av metropolitt Johannes av Pergamon, mens delegasjonen fra Moskva-patriarkatet ble ledet av metropolitt Kyrill av Smolensk og Kaliningrad.

Begge delegasjonene appellerte til de ansvarlige for de to ortodokse kirkestrukturene i Estland om å slutte seg til en avtale som ble utarbeidet i Berlin for å få slutt på konfliktene om eiendommer. Etter denne avtalen skal de to kirkestrukturene i Estland beholde de kirker og kirkelige bygninger som de på det nåværende tidspunkt de facto benytter. I kommunikeet etter samtalene i Berlin heter det at delegasjonene fra Konstantinopel og Moskva har gitt sin tilslutning til dette prinsippet. Men de øverste organene for patriarkatene, de respektive hellige synodene, må godkjenne teksten.

I Berlin ble man også enige om konsultasjoner for å løse problemene blant de ortodokse i Makedonia og Ukraina. Derfor skal det finne sted et nytt kirkelig toppmøte mellom Konstantinopel og Moskva den 19./20. april.

Etter kommunismens fall og Estlands løsrivelse fra Sovjetunionen ønsket den ortodokse kirke i landet å rive seg løs fra Moskva. Situasjonen ble kritisk da det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel støttet løsrivelsen og foreslo å inkludere den estiske kirken under sin jurisdiksjon. Dette ble kraftig kritisert av patriark Alexej II av Moskva, som nektet å uttale navnet til patriark Bartholomaios av Konstantinopel i liturgien, noe som kreves i den ortodokse ritus. Et slikt opprørsk tegn har ikke forekommet før. Resultatet ble at den ortodokse kirke i Estland har vært splittet siden midten av 1990-tallet. En del av menighetene tilhører til den autonome «Estiske ortodokse kirke av patriarkatet Moskva», mens en del tilhører «Den estiske apostoliske ortodokse kirke» (EAOC), som står under det økumeniske patriarkatet. Delingen tilsvarer ikke nøyaktig den etniske tilhørighet til den estisk- eller russisk-språklige befolkningen, for det finnes også russisk-språklige menigheter som har valgt Konstantinopel og estisk-språklige som har valgt Moskva. Et sentralt stridsspørsmål er oppdelingen av kirkens formue.

Situasjonen er også delikat fordi patriark Alexej II ble født i Estland i 1929 i en familie med fjern tysk opprinnelse, som flyktet fra St. Petersburg under bolsjevikrevolusjonen i 1917. Som 16-åring var han vitne til at de baltiske statene i 1944 ble annektert av Sovjetunionen, men hans familie ble ikke deportert som så mange andre. Han begynte på det ortodokse seminaret i Leningrad (St. Petersburg) i 1947, og han ble utnevnt til biskop av Tallin, hovedstaden i Estland, i 1961. Etter sin utnevnelse til metropolitt av Leningrad ble han i 1990 valgt til patriark av Moskva i 1990 etter patriark Pimens død.

Kathpress og Zenit 21. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. februar 2001

av Webmaster publisert 27.02.2001, sist endret 27.02.2001 - 15:38