Tyrkisk domstol utsetter sak mot kristen prest

Ankara - KI (KAP) - Rettssaken mot den «assyriske» presten Yussuf Akbulut for en tyrkisk rett, er utsatt til 5. april. Anklageren kan ikke legge frem det forlangte bevismaterialet, en video med opptak av et intervju med presten, som tilhører «Østens apostoliske kirke», om folkemordet på de armenske og syriske kristne i Tyrkia i 1915. Forsvareren har lagt ned påstand om frifinnelse.

Presidenten for «Selskapet for truede folk», Tilman Zülch i Göttingen, sier at p. Akbulut nå trues med opp til tre år i fengsel fordi han ikke har benektet folkemordet på de kristne minoritetene under Første verdenskrig. Gjennom tilintetgjørelse og fordrivelse samt vedvarende undertrykkelse i de siste tiårene har den tyrkiske staten redusert antallet kristne som tilhører de armensk-apostoliske, gresk-ortodokse, katolske og såkalte syriske kirkene, fra 33 til 0,5%. Så lenge alle som åpent uttaler seg om disse historiske kjensgjerningene trues med drakoniske straffer, og så lenge minoritetene i Tyrkia nektes religiøse og kulturelle rettigheter, må denne staten ikke bli gitt noe håp om EU-medlemskap, sier Zülch. I en samtale med to korrespondenter fra den nasjonalistiske tyrkiske avisen «Hürriyet» sist sommer sa p. Akbulut blant annet: «Ikke bare armenerne, men også assyrerne ble den gangen utsatt for folkemord med den begrunnelse at de var kristne. Assyrerne ble myrdet i mengdevis. Alle mennesker i dette område kjenner sannheten. (...) Jeg sier at det faktum at folkemordet skjedde, er sant. Det kan ingen benekte». Samtalen skal i hemmelighet ha blitt tatt opp på lydbånd og video og ble trykt i avisen den 4. oktober 2000 under krigsoverskriften «En forræder blant oss». Deretter reiste den tyrkiske statsadvokaten anklage mot Akbulut på grunn av angivelig ansporing til rasehat i henhold til den tyrkiske lovbokens §312.

Den 36-årige presten, som er far til fem barn, har ansvaret for sognet «Guds Mor» innen «Østens apostoliske kirke»i Diyarbakir, det gamle Amida.

Kathpress 22. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. februar 2001

av Webmaster publisert 27.02.2001, sist endret 27.02.2001 - 15:39