Erkebiskop Bruno Heim 90 år

Bern - KI (KAP) - Erkebiskop Bruno B. Heim feirer den 5. mars sin 90-årsdag i sin sveitsiske hjemby Olten. Heim var en av de første ikke-italienske pavelige diplomatene. Titularerkebiskopen av Xanto virket som apostolisk nuntius i Egypt, de skandinaviske land og til slutt Storbritannia. Das Solothurner Kirchenblatt skriver i sitt siste nummer at «han gjennom sine kloke og bredt støttede utvalg av bispekandidater vant den høyeste anseelse også internt i Kirken». I boken som kom ut til kardinal Basil Hume av Westminsters 75-årsdag i 1998, fortalte erkebiskop Heim at hans største prestasjon de 12 årene han var nuntius til St. James Palace (1973-85) var å foreslå for pave Paul VI å utnevne Basil Hume til erkebiskop - et valg som kom svært overraskende på offentligheten.

Heim regnes også som en autoritet på området kirkelig heraldikk, og utallige våpener for paver, kardinaler og biskoper er skissert og tegnet ut av ham. Han ble presteviet i 1938 og har vært erkebiskop siden 1961.

Kathpress 26. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. februar 2001

av Webmaster publisert 28.02.2001, sist endret 28.02.2001 - 14:23