Vatikanet kunngjør et ekstraordinært konsistorium i mai

Vatikanet- KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har innkalt kardinalene i Den katolske kirke til et ekstraordinært konsistorium i Vatikanet fra 21. til 24. mai i år. Plenumsforsamlingen av kardinaler skal diskutere perspektiver for Kirkens kurs i det tredje årtusen, kunngjorde Vatikanets talsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls mandag. Grunnlaget for konsistoriet blir pavens skriv til avslutningen av Det hellige år 2000, Novo millennio ineunte, av 6. januar 2001. Til konsistoriet blir «naturligvis hele kardinalkollegiet innkalt», understreket Navarro-Valls. De to siste møtene av denne art fant sted i 1991 og 1994. I 1991 dreide konsistoriet seg om spørsmål for beskyttelse av livet, mens temaet i 1994 var forberedelsene til Det hellige år. Observatører går ut fra at det i det forestående konsistoriet spesielt vil handle om spørsmål om kollegialitet i Kirkens ledelse og organiseringen av kurien, bispesynodene, bispekonferansene og kardinalkollegiet.

Det behøver ikke bare å bety overfladiske forandringer i kurien. Personellforflytninger i de romerske kongregasjoner og råd på grunn av pensjoneringer og kardinalsutnevnelser bør være avsluttet til da. Snarere vil rollen og innordningen av de forskjellige rådgivende og besluttende organene i Kirkens ledelse behandles. I den forbindelse vil nok også selve Peter-embetets rolle bli diskutert, siden paven i de senere årene gjentatte ganger har kunngjort nytenkning rundt embetet.

Ved siden av de sentrale embetene i Den romerske kurien har bispesynodene i de siste tiårene utviklet seg til en fast organisatorisk størrelse, selv om dens funksjon stadig ikke er helt klar. I tillegg har man bispekonferansene, som i prinsippet ikke utgjør noen hierarkisk størrelse, men som man ikke bare i organisatorisk henseende kan gi avkall på for å holde sammen verdenskirken med mer enn en milliard katolikker. Det er sjelden at kardinalkollegiet, som i prinsippet er pavens øverste rådgivningsorgan, trer sammen.

Åpenbart ønsker paven å belyse grundigere de ulike ledelsesorganenes struktur og samordne dem sterkere med hverandre. I tillegg synes paven å ville tillegge det utvidete kardinalkollegiet en spesiell rolle. Konsistoriet vil også kunne være en passende forberedelse til den neste bispesynoden kommende høst. Den har som tema «Biskopen som Jesu Kristi evangeliums tjener for verdens håp».

Kathpress 26. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. februar 2001

av Webmaster publisert 28.02.2001, sist endret 28.02.2001 - 14:24