Ny leder for Vatikanets økumenikkråd

Vatikanet - KI (VIS/KAP) - Den 3. mars offentliggjorde Vatikanets pressekontor at pave Johannes Paul II har innvilget avskjedssøknaden til kardinal Edward Idris Cassidy, som har ledet Det pavelige råd for kristen enhet siden 1989. Enhetsrådet er Vatikanets organ for økumenikk. Det har lenge vært antatt at australieren Cassidys avgang var nært forestående, siden han allerede i 1999 fylte 75 år, som er det tidspunkt katolske biskoper inkludert ledende tjenestemenn innen Den romerske kurien leverer sin avskjedssøknad. Det står paven fritt om og når han vil innvilge en slik søknad.

Samtidig ble det offentliggjort at rådets sekretær (nestleder), den tyske kardinalen Walter Kasper, overtar som president etter Cassidy. Helt siden Kasper ble utnevnt til enhetsrådets sekretær i 1999, har det vært en utbredt oppfatning at han kom til å overta posten som president etter kardinal Cassidy. Denne antakelsen ble styrket da det ble kjent at hans navn sto på listen over dem som skulle kreeres til kardinaler den 21. februar i år, siden det er uten presedens at et pavelig råd har kardinaler både som president og sekretær. Kaspers etterfølger som sekretær for enhetsrådet blir kanadieren Marc Ouellet (56), som samtidig blir utnevnt til biskop.

Kardinal Edward Cassidy ble født den 5. juli 1924 i Sydney i Australia. Han ble presteviet i 1949 og gikk i Den hellige stols diplomatiske tjeneste. Han ble utnevnt til titularerkebiskop i 1970 og samtidig til apostolisk pro-nuntius i Kina (Taiwan). I 1972 ble han samtidig apostolisk delegat til Burma og pro-nuntius i Bangladesh. I 1979 ble han flyttet til Sør-Afrika som apostolisk delegat, og samtidig pro-nuntius til Lesotho. I 1984 ble han pro-nuntius i Nederland. Den 23. mars 1988 ble han kalt til Roma og utnevnt til substitutt («sostituto») for alminnelige anliggender i Statssekretariatet - den posten som omtales som Vatikanets «innenriksminister». Den 12. desember 1989 ble han utnevnt til president for Rådet for fremme av kristen enhet. Han ble kreert til kardinal den 28. juni 1991.

I hans periode som leder av enhetsrådet kom kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og den etterfølgende styrkingen av kirkene der. Men denne omveltningen førte også til spenninger, spesielt til de ortodokse kirkene. Kardinal Cassidy arbeidet for å bilegge disse stridighetene og å fortsette den teologiske dialog. Samtidig fremmet han dialogen med de gammelorientalske kirkene, anglikanerne og protestantene. Etter lange forberedelser ble i hans embetsperiode dokumentet om rettferdiggjørelseslæren undertegnet av katolikker og lutheranere.

Kardinal Cassidy huskes også i Trøndelag etter sitt besøk i Trondheim under Olsok i 1997. Da var han også hovedkonsekrator da Georg Müller SS.CC. ble bispevigslet. Tidligere i år var han også hovedkonsekrator da Jozef Wrobel SCJ ble vigslet til ny biskop av Helsinki.

Kardinal Walter Kasper ble født den 5. mars 1933 i Heidenheim an der Brenz i bispedømmet Rottenburg-Stuttgart i Tyskland. Han ble presteviet i 1957, og allerede som 31-åring ble han utnevnt til professor i teologi. Den 17. april 1989 utnevnte pave Johannes Paul II ham til biskop av Rottenburg-Stuttgart. Han har hatt en rekke verv, blant annet ble han i 1994 utnevnt til med-president for enhetsrådets felles katolsk-lutherske kommisjon. I 1998 ble han utnevnt til konsultor ved Kongregasjonen for Troslæren og Det pavelige kulturrådet. Den 16. mars 1999 ble han utnevnt til sekretær for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, og han gikk av som biskop av Rottenburg-Stuttgart den 31. mai 1999.

Med kardinal Kasper overtar en internasjonalt anerkjent teolog ledelsen av Vatikanets råd for økumenikk, og han er den andre tyskeren som innehar dette embetet. For en av den salige pave Johannes XXIIIs (1958-63) første embetsgjerninger gikk de fleste nokså ubemerket forbi: Utnevnelsen av pave Pius XIIs (1939-58) skriftefar, den tyske jesuittpateren Augustin Bea (1881-1968), til kardinal og medarbeider. Bea var en gammel mann som paven selv; det syntes også å være et pent farvel. I virkeligheten betydde det bortimot den katolske kirkes helomvending i forholdet til de andre kristne kirker; en energisk oppslutning om den økumeniske bevegelse, som med Johannes' egne ord betydde «slutten på motreformasjonen». Etter å ha innkalt Det annet Vatikankonsil utnevnte pave Johannes XXIII den 5. juni 1960 ti forberedende konsilkommisjoner og en sentralkommisjon. Samtidig opprettet han Sekretariatet til fremme av de kristnes enhet. Det ble satt under ledelse av kardinal Bea, som ble pålagt å innby representanter for andre kirkesamfunn til konsilet som observatører. Dette var en helt ny linje i pavestolens forhold til andre kirker.

Kardinal Bea ledet Enhetssekretariatet til sin død i 1968. Deretter overtok den 12. april 1969 den nederlandske kardinal Johannes Willebrands (1909- ) ledelsen av sekretariatet, noe han også fortsatte med mens han var erkebiskop av Utrecht (1975-83). Den 12. desember 1989 gikk han av og ble utnevnt til President emeritus, og samtidig overlot kardinal Cassidy vervet som president. I den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus av 28. juni 1988 endret pave Johannes Paul II sekretariatet til Det pavelige råd for kristen enhet med virkning fra 1. mars 1989.

Kardinal Kaspers etterfølger som sekretær for enhetsrådet blir den kanadiske teologiprofessoren p. Marc Oullet PSS. Han ble født den 3. juni 1944 i Lamotte i Abitibi i provinsen Québec i Canada. Han ble presteviet den 25. mai 1968 og har siden 1970 vært medlem av den kanadiske provinsen i ordenen Sulpisianerne (Societas Presbyterorum a Sancto Sulpicio - PSS). Han tok doktorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i 1983. Mellom 1995 og 2000 var han rådgiver (konsultor) ved Kleruskongregasjonen i Vatikanet og han er også rådgiver for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Ved siden av morsmålene fransk og engelsk snakker han italiensk og spansk, og han forstår også tysk. Frem til nå har han undervist ved Det pavelige Lateranuniversitetet ved instituttet for ekteskap og familie. Samtidig som han ble utnevnt til enhetsrådets sekretær, ble han utnevnt til titularbiskop av Agropoli.

Vatikanets pressekontor 3. mars og Kathpress 4. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. mars 2001

av Webmaster publisert 04.03.2001, sist endret 04.03.2001 - 18:39