Pater Jacob Boekema S.M. forlater Norge

I en alder av 87 år reiser pater Jacob Boekema fra Norge, og vender tilbake til sitt fedreland, Nederland. Over 42 av hans 60 år som prest har han tilbragt i forskjellige menigheter i Oslo katolske bispedømme.

Pater Boekema, som kommer fra Glanerbrug ved Enchede i Nederland, trådte inn i maristfedrenes kongregasjon i 1934. Etter studier i Nederland, Tyskland og Belgia ble han presteviet den 22. februar 1941 i Namur i Belgia. Deretter virket han i drøyt 17 år som matematikklærer ved maristenes skoler i Belgia og Nederland.

Han kom til Norge i 1958, og var først kapellan i Stabekk (Asker og Bærum). Deretter var han sogneprest i Hønefoss (1971-1978), Fredrikstad (1978-1983), og Hønefoss igjen (1983-1993). I 1993 ble han 80 år, og fratrådte på sin fødselsdag.

Deretter har han bodd i kommunitet sammen med sine medbrødre i maristordenen, først i Stavanger (1993-1997), og siden i Lillestrøm.

Maristenes provinsialledelse har ønsket at pater Jacob Boekema flytter inn i en en sammenheng der det vil være bedre for ham den dag aldersproblemene måtte slå ut i sterkere grad.

P. Boeckema er eldste prest i Oslo katolske bispedømme. Bladet Broen planlegger å trykke et intervju med ham i sitt neste nummer.

Hans adresse i hjemlandet blir: Redemptoristenpark 48, 7532 BA Glanerbrug, Nederland.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. mars 2001

av Webmaster publisert 05.03.2001, sist endret 05.03.2001 - 16:42