Ny filippinsk prest til Trondheim

Antallet katolske filippinske prester i Norge stiger til fem når fader Pablo "Paul" T. Dagangon fra erkebispedømmet Davao (Mindanao) på Filippinene ankommer den 8. mars etter å ha fått oppholds- og arbeidstillatelse i her landet.

Fader Paul er født den 29.2.1956 i Babak, Garden City of Samal, Davao del Norte. Han har sin teologiske utdanning fra St. Tomas universitet i Manila og ble presteviet i 1982. Han har arbeidet som kappelan ved katedralen St. Peter, har vært sogneprest i "St. Judas Taddeus" menighet, i menigheten "Jomfru Marias uplettede unnfangelse", Penaplata, og i "St. Josef Arbeideren"s menighet i Sasa-Pampanga, Davao City, en menighet med ca. 65.000 katolikker. Han har dessuten vært dekanus ("vicar forane") for vikariatet "St. Jakob apostelen", et av de fem sjelesorgsdistriktene som erkebispedømmet Davao (995.000 katolikker) er inndelt i. I tillegg til dette har han vært biskoppelig vikar for presteskapet i erkebispedømmet.

Dagangon har gjennomført viderutdanningsstudier i østlig religion og kultur ved universitetet i Manila og i bibelsk teologi ved dominikanernes universitet Angelicum i Roma. Han har i tillegg til menighetsarbeid engasjert seg i sosiale spørsmål og miljøspørsmål og vært opptatt av familiepastoral, kateketisk arbeid og lederutvikling.

Fader Paul T. Dagangon skal arbeide i Trondheim Stift i tre år.

På vei til Trondheim Stift skal han tilbringe noen dager på Østlandet og blant annet gjøre seg litt kjent med det filippinske miljøet. Fredag 9. er han i Oslo, og skal feire messen på cebuano i St. Olav domkirke kl. 16.30. Dagen etter er han med på en messe på tagalog i St. Olav i Oslo kl. 19.00.

Filippinerne utgjør den største gruppen utenlandsfødte katolikker i Norge, med rundt 4000 registrerte personer i 2000. Også på sjelesorgsiden er filippinere etter hvert blitt godt representert. En annen filippinsk prest, F. Chito "Kits" G. Butardo, har arbeidet i Midt-Norge siden 1998. I Oslo katolske bispedømme er det nå tre filippinske prester. Det er også fem filippinske ordenssøstre i Norge, tre i Midt-Norge og én i henholdsvis Oslo katolske bispedømme og Nord-Norge Stift.

Melding fra Midt-Norge Stift/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. mars 2001

av Webmaster publisert 05.03.2001, sist endret 05.03.2001 - 20:26