Kommisjonen for Latin-Amerika møtes

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanets kommisjon for Latin-Amerika (CAL) trer sammen til plenumsmøte i Vatikanet mellom 20. og 23. mars - for første gang under sin nye president, kardinal Giovanni Battista Re. 40 kardinaler og biskoper fra den romerske kurien og fra Latin-Amerika skal diskutere «Realitet, problemer, perspektiver og pastoralplaner innen rammene av nyevangelisering». Grunnlaget danner Amerika-synoden fra desember 1997 og det sluttdokumentet paven ga ut etter synoden, «Kirken i Amerika». Hovedtalerne på møtet er ved siden av kardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodríguez av Santo Domingo også den nye kardinalen av São Paulo i Brasil, Claudio Hummes.

Kathpress 2. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. mars 2001

av Webmaster publisert 06.03.2001, sist endret 06.03.2001 - 13:41