Sr. Anne-Marie (Geneviève) Guillebert OP reiser fra Norge

Den eldste dominikanerinnen i Katarinahjemmet i Oslo, sr. Anne-Marie (Geneviève) Guillebert, reiste den 7. mars tilbake til sitt fødeland, etter omkring 50 år i Norge. Hun skal til Boulogne-sur-Mer i Frankrike, der dominikanerinnene har en kommunitet for eldre og syke søstre. Sr. Anne-Marie ble født i Paris i 1911, og avla sine ordensløfter i 1933. Hun fyller 90 år den 17. juli.

Sr. Anne Maries adresse i Frankrike er: 9, rue Traversiere, F-62 280 St. Martin/Boulogne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. mars 2001

av Webmaster publisert 07.03.2001, sist endret 07.03.2001 - 09:18