Regimekritisk prest straffes

Hanoi - KI (KAP/Zenit/Reuters) - Den vietnamesiske katolske presten p. Thaddee Nguyen Van Ly i kommunen Phu An i den sentralvietnamesiske provinsen Thua Thien Hue har siden sist helg vært overvåket av myndighetene på grunn av sine utsagn om krenkelser av religionsfriheten i Vietnam. Reaksjonen fra myndighetene kommer etter at p. Nguyen uttalte seg skriftlig til den amerikanske Kommisjonen for internasjonal religionsfrihet, heter det i en melding i den vietnamesiske partiavisen Quan Doi Nhan Dan. Den kaller pateren for en «forræder» og skriver at han kan prise seg lykkelig å ha kommet fra det med en så mild straff. «I tråd med sin humanitære politikk» har myndighetene likevel begrenset seg til pedagogiske tiltak for å «gjentilpasse» presten til gjeldende lov, skriver avisen. Overvåkningen innebærer at pateren ikke har lov til å forlate kommunen. Regjeringen i Hanoi nektet i februar pateren å treffe den amerikanske kommisjonen personlig, og den tilbakeviste kritikk fra USA mot krenkelser av religionsfriheten som «innblanding i indre anliggender». Men pateren uttalte seg skriftlig til kommisjonen og forela dem belastende dokumenter. Han oppfordret også den amerikanske kongressen til ikke å ratifisere den historiske bilaterale handelsavtalen som ble undertegnet i fjor. Han sa at Washington ikke bør gi støtte til Vietnams kommunister for å «forlenge deres totalitære diktatur». Handelsavtalen ble undertegnet i juli, men må ratifiseres av det amerikanske senatet og den vietnamesiske nasjonalforsamlingen. Dette er av vital betydning for den vietnamesiske økonomien. P. Nguyen (54) har sittet mer enn ti år i fengsel frem til 1992 etter amerikanernes nederlag i Vietnam-krigen i 1975 på grunn av sin kritikk av regjeringens religionspolitikk.. De vietnamesiske myndighetene med ansvar for religion nektet ham også etter hans løslatelse å feire messe i offentlig tilgjengelige kirker, kapeller eller forsamlingslokaler. USA har flere ganger beskyldt den kommunistiske ledelsen i Hanoi for å kontrollere religionssamfunn på totalitært vis.

Kathpress, Zenit og Reuters 4. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
04. mars 2001

av Webmaster publisert 09.03.2001, sist endret 09.03.2001 - 13:38