Chilensk kardinal legger frem forsoningsplan

Santiago de Chile - KI (KAP) - Erkebiskopen av Santiago, kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa, har lagt frem en plan for forsoning i Chile. Sosial fred og fred i hjertene kan bare gjenopprettes når den offentlige diskusjonen avsluttes for godt etter en fullstendig oppklaring av krenkelsene av menneskerettighetene under Pinochet-regimet, sa kardinalen ved en mottakelse hos den chilenske presidenten Ricardo Lagos.

Errazuriz, som også er formann for den chilenske bispekonferansen, oppfordret justismyndighetene til grundig å undersøke ofrenes skjebner og forfølgernes identitet. Samtidig oppmuntret kardinalen ofrenes pårørende til å tilgi og å elske sine fiender. «Jeg vet at det er vanskelig, men det vil med tiden bære rik frukt, både personlig og samfunnsmessig», sa kardinalen. President Lagos takket kardinalen og sa at landet regner med ham når det gjelder å lege «de dype sårene fra fortiden».

Kathpress 7. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. mars 2001

av Webmaster publisert 13.03.2001, sist endret 13.03.2001 - 16:59