Nuntiaturet flyttes til Stockholm?

Det foreligger planer for å flytte nuntiaturet for de nordiske land fra Danmark til Sverige. For tiden er man på jakt etter egnede lokaliteter i Stockholm, opplyser Msgr. James Patrick Green, nuntiaturråd i København siden 1999.

Et nuntiatur er Den Hellige Stols ambassade i et land og har kontakt både med landets myndigheter, på linje med en vanlig ambassade, og med Den katolske kirke i landet. Nuntiaturet fungerer dessuten som et bindeledd mellom den lokale katolske kirke og Vatikanet. Nuntiaturet til de nordiske land ledes av en apostolisk nuntius, erkebiskop Piero Biggio.

Den Hellige Stol har diplomatiske forbindelser med over 170 land. Norge, Sverige og Danmark opprettet forbindelser i 1981, men både Island og Finland var tidligere ute. Island opprettet forbindelser tidlig på 1970-tallet. Finland, som under Den annen Verdenskrig ville forberede seg på en mulig forhandlet fredsløsning, opprettet diplomatiske forbindelser med Pavestolen i 1942, for dermed å være tilstede på et av de steder der man forestilte seg at eventuelle fredsforhandlinger kunne finne sted. Vatikanet anskaffet også et nuntiatur i Helsinki, men da Pavestolen senere så seg i stand til å sende sendemenn til de nordiske land, fant man det mer hensiktsmessig å etablere seg i Danmark. Nuntiaturet ligger på en ærverdig strandeiendom i Vedbæk, en liten forstad nord for København.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mars 2001

av Webmaster publisert 13.03.2001, sist endret 13.03.2001 - 17:03